Aktualne oferty pracy

Specjalista ds. sprzedaży

Wymagania:

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: arek@handlobud.pl


Magazynier / operator wózka widłowego

Opis stanowiska: 

Wymagania:

Oferujemy: 


Przedstawiciel handlowy

Opis stanowiska:

Wymagania:

Region:
powiat wodzisławski

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: lukaszw@handlobud.pl lub kontakt tel.  663-828-858


Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w życiorysie i liście motywacyjnym oraz innych przesłanych dokumentach dla celów prowadzonego przez firmę HANDLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim procesu rekrutacyjnego na stanowisko ……………………………………………………………………………………, jak również w okresie następnych 3 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w firmie HANDLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

2. Administratorem Danych jest firma HANDLOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wolności 85b,44-300 Wodzisław Śląski, NIP: 6472576124, REGON: 365917282, KRS: 0000648687, reprezentowaną przez Arkadiusza Wojciechowskiego, e-mail: handlobud@handlobud.pl, telefon 32 4563118, dalej zwany „ADO”.

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się korespondencyjnie na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję na adres e-mail: iod@handlobud.pl.

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowiska pracy u ADO, stosownie do postanowień art. 221 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917).

5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 3 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

7. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.