Tynk STANDARD ARSANIT
Cementowo-wapienny

Cena: 13,52 zł/brutto/30kg

Cena: 10,99 zł/netto/30kg 

TYNK MASZYNOWY STANDARD służy do (maszynowego lub ewentualnie ręcznego) wykonywania jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Można go stosować bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków gazobetonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Po zarobieniu wodą, tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża.

Charakterystyka
* Dobra przyczepność
* Niska absorpcja wody
* Bardzo dobra wytrzymałość
* Długi czas obróbki
* Łatwy w stosowaniu
* Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1

Dodano: 2017-10-19

 Tynk STANDARD ARSANIT
wstecz